FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल सम्म प्रकाशित भएका कानूनहरुको विवरण ८०/८१ 05/13/2024 - 12:48 PDF icon २०८० साल सम्म प्रकाशित कानून विवरण.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म) ८०/८१ 04/18/2024 - 14:25 PDF icon proactive disclosure 2080 magh-chaitra.pdf
वातावरणमैत्री कार्यालय मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 03/16/2024 - 15:31 PDF icon 4.4.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अङ्क सम्बन्धी विवरण ८०/८१ 03/14/2024 - 12:04 PDF icon karyasampadan_mulyankaan_website1.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० कार्तिक देखि पुष मसान्तसम्म) ८०/८१ 01/22/2024 - 11:05 PDF icon proactive disclosure 2080 kartik-poush.pdf
मिति २०८० साल श्रावण १ गते देखि पुस ३ गते सम्मको खर्चको विवरण ८०/८१ 12/20/2023 - 15:36 PDF icon shrawan1topoush3.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० साउन देखि असोज मसान्तसम्म) ८०/८१ 10/26/2023 - 06:15 PDF icon proactive disclosure 2080 shrawan-ashoj.pdf
मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था ८०/८१ 09/18/2023 - 12:02 PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० बैशाख देखि असार मसान्तसम्म) ८०/८१ 07/20/2023 - 17:43 PDF icon proactive disclosure 2080 baishak-ashar.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०७९ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म) ७९-८० 04/26/2023 - 17:02 PDF icon प्रगति माघ १ देखी चैत्र मसान्त.pdf
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक खर्चको विवरण ७९-८० 03/20/2023 - 15:20 PDF icon दोस्रो चौमासिक खर्च विवरण.pdf
संगठन व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन,२०७८ ७९-८० 01/14/2023 - 13:11 PDF icon O&M.pdf
मरिण गाउँपालिकाको आवधिक योजना ७९-८० 01/11/2023 - 21:16 PDF icon Marin Periodic Plan.pdf
मरिण गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 11/07/2022 - 11:12 PDF icon marin_rajeshow_sudhar_yojana.pdf
मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको गाउँ पार्स्वो चित्र(Digital Village Profile) ७७/७८ 09/17/2021 - 14:16 PDF icon Marin Rural Mun profile.pdf
सूचना ७४/७५ 03/23/2018 - 13:53
सूचना ७४/७५ 03/21/2018 - 16:33 PDF icon Notice Marin Gaupalika.pdf