FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तथा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/17/2021 - 14:16 PDF icon Marin WASH Policy.pdf
सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 13:26 PDF icon सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८.pdf
मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको भाषा संरक्षण र विकाश निति-२०७७ ७७/७८ 05/05/2021 - 14:40 PDF icon भाषा संरक्षण तथा विकास नीति २०७७.pdf
आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष१.pdf
वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:33 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:37 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका.pdf
मरिण गाउँपालिका भित्रको वन क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:37 PDF icon वन विधयक.pdf

Pages