FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट                         मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय दर रेट                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                                  सम्पत्ति विवरण फाराम                                        

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मरिण गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९-२०८४ ७९-८० 09/02/2022 - 12:52 PDF icon GESI_रणनिति.pdf
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९-८० 08/24/2022 - 16:35 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीका २०७५, संशोधन २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:40 PDF icon biniyojan ain 2079.pdf
आर्थिक ऐेन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:39 PDF icon arthik ain 2079.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/12/2022 - 14:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:07 PDF icon अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:06 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 11/23/2021 - 11:56 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८.pdf
सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 13:26 PDF icon सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८.pdf
मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको भाषा संरक्षण र विकाश निति-२०७७ ७७/७८ 05/05/2021 - 14:40 PDF icon भाषा संरक्षण तथा विकास नीति २०७७.pdf
आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष१.pdf
वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:33 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:37 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका.pdf
मरिण गाउँपालिका भित्रको वन क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:37 PDF icon वन विधयक.pdf
मरिण गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा करारमा विद्यालय कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 03/12/2020 - 12:07 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/20/2019 - 14:40 PDF icon युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/29/2019 - 14:26 PDF icon फोहोर मैला ऐन-२०७६.pdf

Pages