FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:37 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका.pdf
मरिण गाउँपालिका भित्रको वन क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:37 PDF icon वन विधयक.pdf
मरिण गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा करारमा विद्यालय कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 03/12/2020 - 12:07 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/20/2019 - 14:40 PDF icon युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/29/2019 - 14:26 PDF icon फोहोर मैला ऐन-२०७६.pdf
आकस्मिक कोष स‌न्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/29/2019 - 14:21 PDF icon आकस्मिक कोष स‌न्चालन कार्यविधि २०७६ final.pdf
उन्नत जातका गाइ खरिद तथा पर्वध्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 12:22 PDF icon उन्नत जातका गाइ खरिद तथा पर्वध्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
डेरी तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 12:16 PDF icon दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यविधि २०७६.pdf

Pages