FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/12/2022 - 14:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:07 PDF icon अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:06 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 11/23/2021 - 11:56 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तथा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/17/2021 - 14:16 PDF icon Marin WASH Policy.pdf
सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 13:26 PDF icon सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८.pdf
मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको भाषा संरक्षण र विकाश निति-२०७७ ७७/७८ 05/05/2021 - 14:40 PDF icon भाषा संरक्षण तथा विकास नीति २०७७.pdf
आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष१.pdf
वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:33 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७.pdf

Pages