FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मरिण गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९-२०८४ ७९-८० 09/02/2022 - 12:52 PDF icon GESI_रणनिति.pdf
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९-८० 08/24/2022 - 16:35 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीका २०७५, संशोधन २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:40 PDF icon biniyojan ain 2079.pdf
आर्थिक ऐेन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:39 PDF icon arthik ain 2079.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/12/2022 - 14:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:07 PDF icon अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:06 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 11/23/2021 - 11:56 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८.pdf
सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 13:26 PDF icon सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८.pdf
मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको भाषा संरक्षण र विकाश निति-२०७७ ७७/७८ 05/05/2021 - 14:40 PDF icon भाषा संरक्षण तथा विकास नीति २०७७.pdf
आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon आपत्कालिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आकस्मिक कोष१.pdf
वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:34 PDF icon वगर खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:33 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:37 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/16/2020 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका.pdf
मरिण गाउँपालिका भित्रको वन क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७६ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:37 PDF icon वन विधयक.pdf
मरिण गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा करारमा विद्यालय कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 03/12/2020 - 12:07 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/20/2019 - 14:40 PDF icon युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/29/2019 - 14:26 PDF icon फोहोर मैला ऐन-२०७६.pdf

Pages