FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मरिण गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९-२०८४ ७९-८० 09/02/2022 - 12:52 PDF icon GESI_रणनिति.pdf
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९-८० 08/24/2022 - 16:35 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीका २०७५, संशोधन २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:40 PDF icon biniyojan ain 2079.pdf
आर्थिक ऐेन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:39 PDF icon arthik ain 2079.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/12/2022 - 14:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:07 PDF icon अस्थायी-करार बालबिकास सहयोगी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७८/७९ 01/05/2022 - 16:06 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८ ७८/७९ 11/23/2021 - 11:56 PDF icon मरिण गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यबिधि २०७८.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तथा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/17/2021 - 14:16 PDF icon Marin WASH Policy.pdf
सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 13:26 PDF icon सहुलियतमा कृषि ऋण प्रवाह कार्यविधि २०७८.pdf

Pages