FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
आ.व. २०७९/०८० मंसिर महिनाको फाँटवारी ७९-८० 12/18/2022 - 13:37 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
माघ महिनाको खर्चको फाटवारी सम्बन्धमा। ७९-८० 01/17/2023 - 13:02 PDF icon फाटवारी माघ.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिनाको खर्चको फाटवारी ७९-८० 04/21/2023 - 06:47 PDF icon चैत्र महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० बैशाख महिनाको खर्चको विवरण ७९-८० 05/17/2023 - 11:50 PDF icon report_baishak_2080.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० जेष्ठ सम्मको खर्चको विवरण ७९-८० 06/18/2023 - 16:46 PDF icon जेठ मसान्त सम्मको खर्चको विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० फागुन महिनाको खर्चको विवरण ८०/८१ 03/20/2024 - 16:33 PDF icon SuTRA__1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० साल चैत्र महिनाको खर्चको विवरण ८०/८१ 05/22/2024 - 14:39 PDF icon chaitra.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८१ साल बैशाख महिनाको खर्चको विवरण ८०/८१ 05/22/2024 - 14:39 PDF icon baishakh.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन