FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७९/०८० को कार्यक्रम तथा बजेट                         बार्षिक खरिद योजना २०७९/०८०                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                        

 

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids for the Construction of Kapilakot Bhujel Chowk Dekhi Police Office Chautra Jodne Sadak

७९-८० 06/08/2023 - 11:40

Construction of Football Stadium Sahan को वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/21/2023 - 17:30 PDF icon suchana_2080_02_07_arthik.pdf

फुतबल रङ्गशाला निर्माण साहानको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल बोलपत्रहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/12/2023 - 12:51 PDF icon IMG_0004.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/04/2023 - 10:32 PDF icon 2080_01_21_suchana.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

७९-८० 04/07/2023 - 11:45 PDF icon arthik_2079_12_24.pdf, PDF icon Specification_of_Ambulance.pdf

Invitation for Bids for the Construction of Football Stadium Sahan

७९-८० 04/06/2023 - 11:27

उन्नत जातका भैँसीको पाडी खरिद तथा आपूर्ति कार्यका लागि वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 03/30/2023 - 10:28 PDF icon Suchana16-Chait-2079.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७९-८० 03/29/2023 - 13:45 PDF icon 2079_12_15_suchana.pdf

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल बोलपत्रहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

७९-८० 03/17/2023 - 14:37 PDF icon IMG_0001.pdf

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल बोलपत्रहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

७९-८० 03/17/2023 - 14:37 PDF icon IMG_0001.pdf

Pages