FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१५ शैया आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 09/13/2022 - 08:16

गाउँपालिका प्रशासकीय भवनको Compound Wall and Premise Management को लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 09/12/2022 - 13:39 PDF icon tender_suchana_2079-05-27.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 09/06/2022 - 13:55 PDF icon bolpatra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 02/22/2022 - 15:24 PDF icon आशय Internet 2078-11-09.pdf

Invitation For Bids Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of broadband services in designated locations of Marin Rural Municipality

७८/७९ 01/17/2022 - 17:03

तारजाली खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 12/02/2021 - 11:22 PDF icon tarjali.PDF

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/02/2021 - 11:20 PDF icon CCF_000001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/01/2021 - 13:39

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 10/26/2021 - 12:44 PDF icon notice_2078-07-09.PDF

Invitation For Bids

७८/७९ 09/10/2021 - 13:58 PDF icon सूचना.PDF

Pages