FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७७/०५/१९ गते विपद तथा जलवायु उत्थान्शिल समितिको वैठक तथा निर्णयहरू ।

आज मिति २०७७/०५/१९ गतेका दिन यस मरिण गाउँपालिका स्तरीय विपद तथा जलवायु उत्थान्शिल समितिको वैठक अध्यक्ष श्री पानीराज बम्जन ज्यूको अध्यक्षतामा वसि विभिन्न विषयहरू माथि छलफल गरि निर्णय समेत गरियो ।
निर्णय नं. १ 

Pages