FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

८०/८१ 04/04/2024 - 17:57 PDF icon CamScanner 04-04-2024 17.20.pdf

मरिण गाउँपालिकाको शिक्षा योजना

८०/८१ 12/05/2023 - 18:46 PDF icon शिक्षा योजना २०८०-८१ देखि २०९०-९१ सम्म.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को त्रैमासिक कार्ययोजना

८०/८१ 10/10/2023 - 10:51 PDF icon त्रैमासिक कार्ययोजना.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को बार्षिक खरिद योजना

८०/८१ 10/10/2023 - 10:45 PDF icon एकीकृत बार्षिक खरिद योजना 2080-81.pdf

योजना तथा कार्यक्रम छनौट एवं सोको प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा

७९-८० 05/31/2023 - 20:29 PDF icon IMG_0003.pdf

बार्षिक खरिद योजना २०७९/०८०

७९-८० 09/04/2022 - 13:23 PDF icon barshik kharid yojana.pdf

आयोजना छनौट सम्बन्धमा ।

७८/७९ 10/29/2021 - 15:01 PDF icon notice_2078-07-12-01.PDF

सहकारी संघ संस्थाहरूको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना

७६/७७ 10/23/2019 - 15:27

मरिण गाउँपालिका स्थानीय पुननिर्माण याेजना ।

७५/७६ 04/12/2019 - 16:14 PDF icon File.PDF

मरिण गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा वाट पारित आ.व. २०७४/७५ मा लागु हुने आयोजनाहरु

७४/७५ 05/31/2018 - 14:43 PDF icon देास्रेा गाउँसभाबाट येाजना ।.pdf

Pages