FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्राविधिक सहायक स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सो सरहको लागि दरखास्त फारम । ७७/७८ 08/04/2020 - 16:45 PDF icon darkhasta faram.pdf
बेरोजगार आवेदन फारम ७७/७८ 07/21/2020 - 15:23 PDF icon बेरोजगार आवेदन फारम.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनकाे फाराम । ७५/७६ 03/18/2019 - 13:12 PDF icon File.PDF
दरखास्त फारम (Application Form) ७५/७६ 09/18/2018 - 12:19 PDF icon application form for all.pdf
राजपत्राड्ढित तथा श्रेणी बिहिन निजामती कर्मचारीको लागि कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन फाराम । ७५/७६ 07/19/2018 - 11:40 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
राजपत्राड्ढित निजामती कर्मचारीको निमित्त बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन फाराम । ७५/७६ 07/19/2018 - 11:34 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम । ७५/७६ 07/18/2018 - 12:00 PDF icon sampati bibaran.pdf
बिदा माग फाराम । ७४/७५ 07/13/2018 - 12:03 PDF icon विदा माग पत्र.pdf
रनिङ विल निवेदन ७४/७५ 04/20/2018 - 13:42 PDF icon रिनङ विल निवेदन.pdf
योजना सझौताको नीवेदन ७४/७५ 04/20/2018 - 13:32 PDF icon योजना सझौताको नीवेदन.pdf

Pages