FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालय अपग्रेड अनुमति फारम ८०/८१ 01/10/2024 - 11:12 PDF icon विद्यालय अपग्रेड अनुमति फारम.pdf
आमा बाबु विहीन बालबालिकाको आवेदन फारम ८०/८१ 12/07/2023 - 16:46 PDF icon आमाबाबु विहिन फारम.pdf
मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत फारम ८०/८१ 08/29/2023 - 17:10 PDF icon Form melmilap karta .pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ८०/८१ 07/20/2023 - 12:53 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
सीपमूलक तालिम संचालन सम्बन्धी आवेदन फाराम ७९-८० 06/25/2023 - 17:24 PDF icon Sipmulak talim faram.pdf
रोजगार रणनीति तुर्जुमाका लागि रोजगारदाताहरुले भर्ने सुझाव फाराम ७९-८० 06/11/2023 - 19:45 PDF icon १.pdf
रोजगार रणनीति तुर्जुमाका लागि सरोकारवालाहरुले भर्ने सुझाव फाराम ७९-८० 06/11/2023 - 19:42 PDF icon २.pdf
आमाबाबु विहीन बालबालिकाको आवेदन फाराम ७९-८० 12/09/2022 - 15:40 PDF icon आमा बाबु विहिन आवेदन फाराम.pdf
कृषि शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:51 File कृषि.docx
लेखा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:50 File लेखा.docx
प्रशासन शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:49 File प्रशासन.docx
स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:28 File स्वास्थ्य.docx
शिक्षा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:27 File शिक्षा.docx
वडा कार्यालय अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:23 File वडा.docx
Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:19 File वडा.docx, File शिक्षा.docx, File स्वास्थ्य.docx, File कृषि.docx, File प्रशासन.docx, File लेखा.docx
उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका ७९-८० 09/04/2022 - 13:36 File उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका.docx
सामाजिक सुरक्षा निवेदन ७८/७९ 07/11/2022 - 12:06 PDF icon नयाँ सामाजिक सुरक्षा निवेदन.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फारम ७८/७९ 02/07/2022 - 16:00 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
आमा बाबु विहीन बालबालिकाको आवेदन फारम ७८/७९ 01/30/2022 - 19:12 PDF icon Final आमा बाबु विहीन फारम.pdf
प्राविधिक सहायक स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सो सरहको लागि दरखास्त फारम । ७७/७८ 08/04/2020 - 16:45 PDF icon darkhasta faram.pdf

Pages