FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:51 File कृषि.docx
लेखा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:50 File लेखा.docx
प्रशासन शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:49 File प्रशासन.docx
स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:28 File स्वास्थ्य.docx
शिक्षा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:27 File शिक्षा.docx
वडा कार्यालय अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:23 File वडा.docx
Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:19 File वडा.docx, File शिक्षा.docx, File स्वास्थ्य.docx, File कृषि.docx, File प्रशासन.docx, File लेखा.docx
उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका ७९-८० 09/04/2022 - 13:36 File उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका.docx
सामाजिक सुरक्षा निवेदन ७८/७९ 07/11/2022 - 12:06 PDF icon नयाँ सामाजिक सुरक्षा निवेदन.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फारम ७८/७९ 02/07/2022 - 16:00 PDF icon दरखास्त फारम.pdf

Pages