FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७९/०८० को कार्यक्रम तथा बजेट                         बार्षिक खरिद योजना २०७९/०८०                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                        

 

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमाबाबु विहीन बालबालिकाको आवेदन फाराम ७९-८० 12/09/2022 - 15:40 PDF icon आमा बाबु विहिन आवेदन फाराम.pdf
कृषि शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:51 File कृषि.docx
लेखा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:50 File लेखा.docx
प्रशासन शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:49 File प्रशासन.docx
स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:28 File स्वास्थ्य.docx
शिक्षा शाखा अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:27 File शिक्षा.docx
वडा कार्यालय अन्तर्गतका Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:23 File वडा.docx
Template ७९-८० 09/16/2022 - 11:19 File वडा.docx, File शिक्षा.docx, File स्वास्थ्य.docx, File कृषि.docx, File प्रशासन.docx, File लेखा.docx
उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका ७९-८० 09/04/2022 - 13:36 File उपभोक्ता समितिको लागि सहयोगी पुस्तिका.docx
सामाजिक सुरक्षा निवेदन ७८/७९ 07/11/2022 - 12:06 PDF icon नयाँ सामाजिक सुरक्षा निवेदन.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फारम ७८/७९ 02/07/2022 - 16:00 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
आमा बाबु विहीन बालबालिकाको आवेदन फारम ७८/७९ 01/30/2022 - 19:12 PDF icon Final आमा बाबु विहीन फारम.pdf
प्राविधिक सहायक स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सो सरहको लागि दरखास्त फारम । ७७/७८ 08/04/2020 - 16:45 PDF icon darkhasta faram.pdf
बेरोजगार आवेदन फारम ७७/७८ 07/21/2020 - 15:23 PDF icon बेरोजगार आवेदन फारम.pdf
दरखास्त फारम (शिक्षक) ७५/७६ 07/16/2019 - 12:07 PDF icon application form for teacher revised final.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनकाे फाराम । ७५/७६ 03/18/2019 - 13:12 PDF icon File.PDF
दरखास्त फारम (Application Form) ७५/७६ 09/18/2018 - 12:19 PDF icon application form for all.pdf
राजपत्राड्ढित तथा श्रेणी बिहिन निजामती कर्मचारीको लागि कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन फाराम । ७५/७६ 07/19/2018 - 11:40 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
राजपत्राड्ढित निजामती कर्मचारीको निमित्त बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन फाराम । ७५/७६ 07/19/2018 - 11:34 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम । ७५/७६ 07/18/2018 - 12:00 PDF icon sampati bibaran.pdf

Pages