FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट                         मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय दर रेट                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                                  सम्पत्ति विवरण फाराम                                        

 

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७९-८० Thursday, April 20, 2023 - 11:48 PDF icon Diposite Details.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७९-८० Monday, February 6, 2023 - 14:45 PDF icon Report diposite.pdf
पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको नामवाली ७९-८० Thursday, December 1, 2022 - 13:32 PDF icon पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको नामवाली.pdf
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सूची ७८/७९ Sunday, July 17, 2022 - 15:05 PDF icon Social security.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सूची ७८/७९ Friday, April 29, 2022 - 15:07 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf