FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट                         मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय दर रेट                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                                  सम्पत्ति विवरण फाराम                                        

 

मरिण गाउँपालिका र नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) बीच खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना संचलान सम्बन्धी दिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम ।