FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट                         मरिण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय दर रेट                                          दरखास्त फारम (Application Form)                                  दरखास्त फारम(शिक्षक)                                                  सम्पत्ति विवरण फाराम                                        

 

शिक्षा(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: