FAQs Complain Problems

योजना फरफारख

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकृया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा प्रमुख/सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
मरिण गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 • निवेदन,
 • वडाको सिफारिस,
 • योजना फरफारख निर्णयको प्रतिलिपि,
 • योजनागत अनुगमन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि,
 • सार्वजनिक परीक्षण फारम, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम र उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन फारम,
 • खर्च रकमको वील भर्पाई लगायत आवश्यक कागजातहरु,
 • काम भईरहेको/सम्पन्न पश्चातको अवस्थाको फोटोहरु,
 • योजना स्थलमा राखिएको होडिङ बोर्ड देखिने गरि खिचिएको फोटोहरु,
 • प्राविधिक कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
 • अनुगमन प्रतिवेदन,
 • समितिको बैंक खाता प्रष्ट खुलेको चेकबुकको प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
 • निवेदन सहितका कागजात पेश गर्ने,
 • पदाधिकारीको तोक आदेश,
 • निवेदन दर्ता गर्ने,
 • योजना फरफारक गर्ने,