FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टार्जन कुमार लिम्बु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत nomadzalone7@gmail.com 9854044130
नबराज बराल शाखा अधिकृत 9844041318
सपना शर्मा लेखा अधिकृत sapanasharma987@gmail.com 9844085242
नबल किसाेर ठाकुर जनस्वास्थ्य अधिकृत 9817623309
धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर कविराज निरिक्षक 9854042983
मधु लाखे सि.अ.हे.व. अधिकृत 9800892540
बिनय सुयाल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत binayasuyal25@gmail.com 9862782888
रमा कार्की राेजगार संयाेजक rama.iccsindhuli@gmail.com 9844254140
सुदीप के. सी. ना.सु 9844080177
इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ सव इन्जिनियर 9846891579
अमृत बहादुर माझी प्राविधिक सहायक amritmajhi962.9a@gmail.com 9807609255
सुमन पौडेल कम्प्युटर अपरेटर sumansindhuli24@gmail.com 9844420322
हेम बराइली ना.प्र.स.प (भेटनरी) hembaraili10@gmail.com 9844517739
सबिता थापा ना.प्र.स. (कृषि) 9844198928
लखिन्द्र ठाकुर बरही अमिन 9862495922
निस्मा भाेलन लेखा सहायक 9817660064
रित बहादुर लाखे नगर प्रहरी 9812055297
राम बहादुर माभी नगर प्रहरी 9847871854