FAQs Complain Problems

मरिण गाउँपालिकाको आ.व. ०७६।०७७ को लागि नीति, कार्यक्रम, बजेट , महत्वपूर्ण एन नियम तथा योजना बैंक पारित सम्बन्धी मिति २०७६।०३।३० गते आयोजित गाउँ सभाको समापन सत्रका केहि झलकहरू ।