FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयहरूबाट प्रबाह गरिने बस्तु तथा सेवाकाे गुरणस्तर सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम

मरिण गाउँपालिकामा अायाेजना भएकाे गाउँकार्यपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयहरूबाट प्रबाह गरिने बस्तु तथा सेवाकाे गुरणस्तर सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा मरिण गाउँपालिकामा अध्यक्ष श्री पनिराज बोम्जन ज्यू , उपाध्यक्ष संगीता माझी ज्यू , प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मदन बहादुर थिङ्ग ज्यू, मरिण गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष ज्यूहरू, सम्बन्धित शाखाका प्रमुख ज्यूहरू तथा सराेकारवाला ब्यतिहरूका साथ सम्पन्न भयाे ।

आर्थिक वर्ष: