गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बस्ती बस्तीमा मरिण सरकार भन्ने उद्धाेषका साथ मिति २०७६।०३।१० गते मरिण गाउँपालिका कपिलाकोट सिन्धुलीको आ.व. ०७६।०७७ काे नीति कार्यक्रम तथा बजेट पाँचौ गाउँसभामा प्रस्तुत गरिदाका केहि झलकहरू ।