FAQs Complain Problems

७६/७७

कोरोणा संक्रमण रोक्न तथा राहत कोष सम्बन्धि मरिण गाउँपालिकाको ३९ ओ कार्यपालिका वैठक

आज मिति २०७६/१२/२२ गते मरिण गाउँपालिकाको ३९ ओ कार्यपालिका वैठक बसि निम्न बमोजिमको निर्णय गर्दै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरियो ।
१.राहतकोष कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको ।

आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा स्थगित गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages